news فرم نظرسنجی سمینار

فرم نظرسنجی سمینار

کد : 5

گروه : ساخت فرم آنلاین

تاریخ : 1394/01/01

تعداد بازدید :

سایت مرجع

فرم نظرسنجی سمینار

فرم نظر سنجی سمینار برای مو سسات آموزشی که قصدبرگزاری سمینارهایی برای استادان، دانشجویان،فارغ التحصیلان و غیره را دارند مناسب است.

فرم نظر سنجی سمینار به شما درسازماندهی سمینار، پی گیری وارزیابی اطلاعات محققین و سخن رانان کمک میکند(درواقع برای گرفتن بازخورد بسیار مفید است).آدرس این فرم را در وبسایت خودقرارداده یا برای شرکت کنندگان ایمیل کنید.

فرم نظر سنجی سمینار،حاوی اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی/آدرس/تلفن/شرکت در سمینار بعنوان(سخنران،مشارکت در بحث و تحقیق،طرح سوال،مستمع)/چنانچه قصد سخنرانی یا شرکت در جلسات بحث و گفتگورادارید لطفا مقدمات و تجهیزات مورد نیازرادرج کنید و فیلد آیا برای محل اقامت احتیاج به راهنمایی دارید؟ می باشد.
در فیلد آدرس شهر و استان تفکیک شده اند.همچنین در فیلد "شرکت در سمینار به عنوان " ما برای شما "کنترل انتخاب چندگزینه ای"قرار دادیم تا در صورت لزوم چند آیتم را انتخاب کنید.
موفق باشید.